Pijnstiller Infocentrum

Zelfzorg

Actief bezig zijn met je eigen gezondheid, dat heet ‘zelfzorg’: goed voor jezelf zorgen. Zelfzorg is het voorkómen van gezondheidsproblemen door een gezonde manier van leven, maar ook het zo nodig gebruiken van zelfzorg(genees)middelen bij klachten van tijdelijke aard. Zelfzorggeneesmiddelen zijn vrij verkrijgbaar, dat wil zeggen zonder recept en dus zonder tussenkomst van de huisarts.

Zelfzorg

Veel van de klachten waarmee huisartsen geconfronteerd worden zijn onschuldig. Bovendien staan de huisarts vaak dezelfde middelen ter beschikking als die je zelf kunt kopen. Verkouden of grieperig is iedereen wel eens en vaak weet je waarom je een bepaalde klacht hebt: spierpijn na het sporten, buikpijn of maagpijn na een flinke maaltijd. Veel kwalen zijn niet bedreigend, hooguit lastig. Ze gaan vanzelf weer over, maar kunnen je belemmeren in je gewone functioneren. En dat hoeft niet. Je kunt er zelf iets aan doen.

Er zijn echter signalen die je niet moet negeren. Constateer je bijvoorbeeld een van de volgende symptomen, ga dan naar je huisarts:

 • Enkele kilo’s gewichtsverlies zonder enige aanleiding.
 • Overmatige dorst.
 • Zware vermoeidheid zonder aanleiding.
 • Verandering en/of verkleuring van een moedervlek.
 • Verandering van je stem.
 • Verandering aan borst of tepel, bulten en vlekjes op je huid.
 • Bloedverlies bijvoorbeeld bij hoesten, braken, bij je ontlasting of bij het plassen.
 • Plotselinge spierzwakte, zoals opeens geen kracht meer hebben in je benen, je arm niet kunnen optillen.
 • Hoofdpijn in combinatie met dubbelzien.

Bij kinderen zijn de volgende signalen belangrijk:

 • Paarsblauwe, of rode puntige vlekjes die je niet kunt wegdrukken.
 • Het kind heeft koorts en is jonger dan drie maanden.
 • Koorts die langer dan drie dagen aanhoudt bij kinderen ouder dan drie maanden.
 • De koorts komt terug na een aantal koortsvrije dagen.
 • Het kind kan niet rechtop zitten of kan het hoofdje niet naar voren buigen.
 • Ademhalingsproblemen, zoals hijgen en happen naar lucht.
 • Het kind is slap, suf, in de war of niet aanspreekbaar.
 • Tegelijkertijd braken en diarree.
 • Het kind wordt zieker en gaat veel minder drinken.

Bel bij twijfel altijd de huisarts.

Bron: www. zelfzorg.nl.
Kijk voor meer informatie over zelfzorg op www.zelfzorg.nl.